Notícies

Noves illes ecològiques

photos
Continuar
Stop
Ajuda’ns a ser un port més sostenible!

Amb la instal·lació de dues noves illes ecològiques amb contenidors de rebuig, vidre, plàstic i envasos i situades al pàrquing dels pantalans A a la L, el Club vol facilitar la correcta gestió dels residus als usuaris. Les seves dimensions, més grans, permeten llençar bosses de major volum de manera més ràpida i senzilla.

El reciclatge és una de les mesures que tenim més a l’abast per tal de tenir cura del nostre planeta. Separar bé els residus afavoreix el seu reciclatge o bé el seu tractament adequat. D’aquesta manera, no llencem el residu, sinó que contribuïm a que comenci un nou cicle: el del seu aprofitament.

Recorda:

Residus comuns:

 • Contenidor Groc - Residus envasos, llaunes, xapes i plàstic
 • Contenidor Verd -Vidre
 • Contenidor Blau - Paper i cartro
 • Contenidor Gris - La resta en el contenidor de rebuig

Residus perillosos - Al Punt Blau:

 • Hidrocarburs, pintures, dissolvents, bateries, piles, olis, filtres, bengales, medicaments caducats i, en general, productes químics agressius

Residus de sentina:

 • No llançar ni abocar-los res al mar
 • Utilitzar els contenidors disponibles per a cada tipus de residu. En cas de dubte, podeu consultar al personal del Club
 • Comprovar regularment que no hi hagi fugues de combustible o oli a l’embarcació

Aigües residuals:

 • Segons la normativa vigent, les embarcacions han de comptar amb un dipòsit per a les aigües fecals
 • No descarregar-les al mar ni al port
 • A la benzinera del Club port trobareu una bomba de succió per a buidar aquests dipòsits

Recomanacions:

 • No llançar res al mar ni al litoral. En arribar al port, utilitzar els contenidors de recollida selectiva per dipositar-los. En cas de dubte, podeu consultar al personal del Club
 • Separar els residus a bord. És recomanable utilitzar bosses de diferents colors o recipients separats

Atenció!

 • El reciclatge és una de les mesures més senzilles que podem dur a terme per tenir cura del nostre planeta. Més que una conducta, una actitud respectuosa amb el medi ambient.
 • Reciclar ajuda a reduir la contaminació de l’aire i de l’aigua.
 • El reciclatge genera llocs de treball.
 • Per cada tonelada de paper que es recicla es salven cinc arbres.
 • Amb quatre ampolles de vidre reciclades s’estalvia l’electricitat necessària per mantenir un frigorífic en funcionament durant 24 hores.
 • Si reciclem reduïm la pressió dels abocadors.
 • El reciclatge és una de les maneres més senzilles de combatre l’escalfament del planeta ja que evitem generar més contaminació.
 • Si utilitzem paper recilat conservem els nostres recursos naturals.
 • Llençar paper a les escombraries és malgastar material per fer productes nous.
 • Reciclar dóna temps al planeta per a reforestar-se
 • Reciclant prolonguem la vida útil dels materials estalviant diners i recursos

No hi ha places per aquest curs.

Si us plau, selecciona unes altres dades o un altre curs.

Vols que t’avisem si obrim noves places?