Inserció d'anuncis

Normes d'ús

1. A qui està adreçada?

Aquesta borsa s’adreça a aquells usuaris que vulguin ofertar o demanar articles relacionats amb el món de la nàutica..

2. Categories

Cada anunci s’ha d’introduir a la categoria corresponent.

3. Camps oblicgatoris

El vostre nom i adreça electrònica són camps obligatoris. En el camp “anunci” poseu-hi una frase que respongui el més acuradament possible al contingut del que oferteu, això permetrà al receptor trobar i tractar els anuncis de forma més eficaç.

4. Borsa d’amarradors

Pels anuncis publicats en la categoria “Borsa d’amarradors”, cal especificar el titular del dret d’ús preferent i el Club/Port al qual fa referència. El Club es reserva el dret a corregir/modificar el text de l'anunci així com a no publicar-lo si manca alguna d’aquestes dades.

5. Acceptació de Publicació

Un cop envieu l’anunci i, sempre que els continguts siguin correctes, en un breu període de temps el publicarem.

6. Termini de publicació

L’anunci serà públic durant un període de 6 mesos. En cas de voler escurçar o perllongar aquest termini, ens ho podeu notificar a través de la secció “Contacta’ns”.