Política de privacitat

Responsable:

CLUB NÀUTIC L’ESCALA, amb domicili a Port de la Clota s/n de l’Escala, és responsable del tractament d’aquelles dades que es recullin o generin com a conseqüència de l’accès, ús i navegació dels Usuaris per la Web.

Tractament de dades i finalitats:

Les dades que l’usuari inclogui al present lloc Web seran utilitzades per la millora de la seguretat i gestió de la Web; per dur a terme anàlisis de rellevància i utilització del lloc Web; per poder gestionar el pagament de quotes; per poder complir amb els fins propis del lloc Web; i quan així ho permeti la normativa aplicable, per informar als Usuaris sobre l’actualitat del lloc Web o del propi CLUB NÀUTIC L’ESCALA.

Les dades no seran comunicades a tercers excepte quan així ho requereixi una autoritat competent. No obstant, el lloc Web podrà utilitzar Cookies de terceres companyies de conformitat amb la Política de Cookies i el consentiment de l’usuari.

Protecció de dades personals i imatge:

L’usuari accepta que les dades facilitades en el curs de la seva navegació dintre el lloc Web, així com la informació complementària que hagi pogut facilitar en el seu context, passarà a formar part dels fitxers de titularitat de CLUB NÀUTIC L’ESCALA.

Així mateix, l’Usuari accepta la cessió gratuïta de qualsevol dret corresponent a la seva imatge obtinguda en fotografies que es realitzin per part de l’Organització del Club en el transcurs de l’esdeveniment autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes, xarxes social o pàgina web del CLUB NÀUTIC L’ESCALA

Per exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, l’usuari es pot dirigir per escrit a la direcció del CLUB NÀUTIC L’ESCALA, o a la direcció de correu electrònic club@nauticescala.com.

Base jurídica i retenció:

La base legal que permet a CLUB NÀUTIC L’ESCALA a tractar les dades dels Usuaris és:

  • L’accés i navegació voluntària dels usuaris.
  • La sol·licitud pels usuaris de informació o serveis relacionats amb el Club.
  • L’interès legítim en millorar la web, la seguretat i el seu funcionament.
  • L’enviament d’informació d’actualitat del Club, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment o sigui d’interès legítim pel CLUB NÀUTIC L’ESCALA.

Les dades recollides seran conservades fins l’extinció de les responsabilitats legals o contractuals que obliguessin a mantenir tals dades.

Drets dels Usuaris:

L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, quan corresponguin, respecte del tractament responsabilitat de CLUB NÀUTIC L’ESCALA.

Titular de https://nauticescala.com/ :

Titular: CLUB NÀUTIC L’ESCALA
Domicili: Port de la Clota s/n de l’Escala
CIF: G17033499
Email: club@nauticescala.com

22.3º C

Vent: 65 ENE 9.8Kts, 14.6 Max

image description