Nota Legal / Condicions d’us

Condicions d’ús:

Les presents Condicions Generals regulen l’ús de les pàgines web integrants de la Web. Tot Usuari que accedeixi a la Web accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment.

El contingut d’aquesta pàgina està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual, de manera que la modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts que formen part de la web amb finalitats públiques, lucratives o comercials, sense el consentiment i l’autorització expressa de CLUB NÀUTIC L’ESCALA, comportarà una infracció penalitzada per la legislació vigent.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial:

A través d’aquestes Condicions Generals, no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la Web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o utilització de qualsevol naturalesa, excepte en els casos que estigui legalment permès o autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Qualsevol persona física o jurídica que es proposi incloure un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc Web haurà d’obtenir autorització prèvia del CLUB NÀUTIC L’ESCALA, la qual podrà ser revocada en qualsevol moment.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el CLUB NÀUTIC L’ESCALA i el propietari del lloc Web.

 

Disponibilitat del lloc Web i serveis que s’ofereixen al mateix:

CLUB NÀUTIC L’ESCALA no garanteix la disponibilitat, l’accés i/o la continuïtat del funcionament d’aquest lloc Web ni dels serveis associats al mateix. Així mateix, CLUB NÀUTIC L’ESCALA no serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin causar a l’Usuari com a conseqüència de la indisponiblitat, errors d’accés, o falta de continuïtat del lloc Web i els seus serveis associats.

 

Continguts i serveis:

L’usuari és l’últim responsable del contingut de la informació que inclogui en aquest lloc Web. L’usuari accepta les condicions d’ús i es compromet a que la informació que inclogui serà veraç i adequada als fins de la Web.

La informació publicada a la present Web és actual en el moment de la seva publicació, excepte error o omissió. L’usuari pot consultar la data de publicació a través del correu anunciat en aquestes Condicions.

CLUB NÀUTIC L’ESCALA no assumeix cap responsabilitat per l’actuació negligent o dolosa de qualsevol dels usuaris del portal. Igualment, CLUB NÀUTIC L’ESCALA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar els continguts del lloc Web, així com limitar el seu accés parcial o total durant el temps que consideri oportú.

 

Jurisdicció Competent:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola aplicable, i excepte que la llei estableixi una altre cosa a la normativa vigent, inclosa la normativa de consumidors i usuaris, qualsevol conflicte es sotmetrà als jutges i tribunals de Girona.

22.0º C

Vent: 84 E 9.7Kts, 14.4 Max

image description