XVI Costa Brava Sailing Meeting 2024

Del 16/Mar al 17/Mar/2024

Vela lleugera

 • Tipus: regata
 • Modalitat: Optimist, Hansa 303 i Open
 • Lloc: Escola de Vela

I Copa Catalana de Vela Adaptada i puntuable pel I Trofeu Transfronterer de Vela Lleugera – (Girona – Pyrénées-Orientales)

Per delegació de / Par délegation : Federació Catalana de Vela.
Amb la col·laboració / Avec le soutien : Ajuntament de l’Escala, Diputació de Girona, Ports de la Generalitat, Secretaria General de l’Esport i l’Educació Física de la Generalitat de Catalunya i Centre Nàutique de Banyuls.

Classes:

 • Optimist (G1, G2 i G3), Hansa 303, ILCA, TLC, MASTER i Open.
 • Copa Catalana de classe Hansa 303 Vela Adaptada / Coupe de Catalogne de classe Hansa 303 de voile adaptée.
 • Totes les classes: prova puntuable pel I Trofeu Transfronterer de Vela Lleugera (Girona – Pyrénées-Orientales) / Toutes classes : régate qualificative pour le 1er Trophée de Voile Transfrontalière (Girona – Pyrénées-Orientales)

Segueix la regata en directe a @nauticescala amb l’etiqueta: #regates2024r
Suivez la régate en direct sur @nauticescala avec le hashtag : #regates2024

Esdeveniment sostenible: El Club treballa per respectar el medi ambient i minimitzar el seu impacte sobre l’entorn natural que ens envolta a través de tres línies d’acció. Ens ajudes?
Événement durable : Le Club œuvre au respect de l’environnement et à minimiser son impact sur le milieu naturel à travers trois axes d’action. Aidez-nous !

 • El període de sol·licitud d’inscripcions finalitzarà el dia 9 de març a les 18.00 h. Els drets d’inscripció per aquesta regata són de 20 euros per tripulant.
 • La période de demande d’inscription se terminera le 9 mars à 18h00. Les frais d’inscription à cette régate sont de 20 euros skipper / équipier.

A partir de les classes constituïdes en el moment de tancar les inscripcions, els trofeus seran/En fonction des classes formées au moment de la clôture des inscriptions, les trophées seront:

  • Optimist: 3 primers classificats de les categories SOTS16, SOTS13 i SOTS11. / 3 premiers classés dans les catégories U16,U13 et U11.
  • Hansa 303: 3 primers classificats i 1º fèmina. / 3 premiers classés i 1ère femelle.
  • Open: premi als 3 primers classificats. Es donarà premi al primer classificat/da de les categories constituïdes. Els premis no són acumulables i prevaldran els primers classificats per sobre de les categories. Categories: 1º Màster (>35 anys)/1º Juvenil/1º femenina / 3 premiers classés. Prix au premier classé de chaque catégorie consitué. Les prix ne sont pas cumulables et le premier classé prévaudra sur les catégories: 1er Master (>35 ans)/1er Jeune/1ère féminine
  • El trofeu “Catalunya Gran de Vela Lleugera – (Girona – Pyrénées-Orientales)» es donarà als 3 primers classificats de les classes Optimist i Open sumant les classificacions generals de les dues regates que constitueixen el trofeu: / Le trophée “Transfrontelier de la Voile Légère – (Gérone – Pyrénées – Orientales) sera remis aux 3 premiers classés des classes Optimist et Open en ajouant les classements généraux des deux régates qui coïncident le trophée :
   • Costa Brava Sailing Meeting: 16 – 17 de març, l’Escala / 16 – 17 mars, L’Escala
   • Regata que es celebrarà a Cotlliure els dies 27 i 28 d’abril de 2024 / Régate à Colliure; 27 – 28 avril
16/03/2024
  • 9.00 – 19.00 h: Oficina de regata / Bureau des régates
  • 10:30 h: Reunió de Patrons / Skipper’s meeting
  • 12:00 Regates / Régates
17/03/2024
 • 9:00 – 18:00 h: Oficina de regata / Bureau des régates
 • 12:00 h: Regates / Régates
 • 16:00 h: Hora límit sortida darrera prova / Heure limit départ de la dernière manche
 • 17:00 h: Entrega de guardons / Remise des prix

L’ organització oferirà un plat de pasta dissabte i un pica pica diumenge.
L’organisation offrira de la pâte le samedi et des snacks le dimanche.

Tens ganes de participar a la regata però no tens embarcació? Lloga-la i no et quedis sense navegar!

Vous souhaitez participer à la régate mais vous n’avez pas de bateau ? Louez-le et naviguez !

2023-Club Nautic lEscala-regates-vela lleugera-XV Costa Brava Sailing Meeting
2023-Club Nautic lEscala-regates-vela lleugera-XV Costa Brava Sailing Meeting

Col·laboradors:

16.7º C

Vent: 226 SW 1.1Kts, 6.3 Max

image description