Millores a les instal·lacions pel 2023

  • 7/Febrer/2023
  • Categoria: Port

Un any més, treballem en el manteniment i la millora de les instal·lacions. Enguany, s’ha previst un pla que integra més de 140 accions orientades en aquest sentit.

Coneix-les!

El Club està compromès amb la transició energètica i el desenvolupament sostenible, la reducció de l’impacte de l’activitat del Club sobre l’entorn i la seva conservació. El pla d’accions previstes per aquest 2023 inclou diverses mesures en aquest sentit.

Apostem per les energies renovables

La implantació de la segona fase d’ampliació de la planta fotovoltaica instal·lada a la Seu Administrativa el passat 2022 ha estat molt positiva. Aquest sistema d’autoproducció ha permès reduir el consum d’electricitat procedent de companyies subministradores en un 17,18% el darrer any.

Amb l’objectiu de continuar millorant aquesta eficiència, enguany s’implementarà una tercera fase d’ampliació de la planta existent amb la instal·lació de 80 noves plaques de 30 kW. Es doblarà, així la potència aconseguida en les dues fases anteriors en un pas important del Club cap a l’autoconsum.

D’altra banda s’ha previst la substitució de la caldera de gas dels sanitaris de la Seu Social per una unitat d’aerotèrmia. Aquest sistema, més net, aprofita l’energia ambiental de l’aire per tal de proporcionar aigua calenta.

Eficiència energètica

Fer un bon seguiment del consum elèctric a les diferents zones de la instal·lació portuària, així com conèixer en quines d’elles és major i en quins períodes és important per planificar la reducció del consum elèctric. Gràcies als nous comptadors, el Club monitoritza les dades per tal de poder dur a terme accions en aquest sentit.

Reducció de les emissions de CO2

El Club s’adheria, el 2022, al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de CO2. Amb aquesta certificació el Club es compromet a fer seguiment de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per establir mesures anualment per tal de reduir-les.

Entre les accions previstes, destaquen la participació del Club a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i el càlcul i l’anàlisi de la petjada de CO2 que generen els treballadors del Club en el seu desplaçament fins el lloc de treball per proposar mesures per a reduir-la, com ara el foment de l’ús de la bicicleta per accedir al Club.

D’altra banda, també s’ha previst l’adquisició d’un vehicle elèctric de cortesia de quatre places per tal que els transeünts que ens visiten puguin desplaçar-se pel municipi de la manera més sostenible.
Per als usuaris que ja disposen de cotxe elèctric, el Club comptarà, enguany, amb dos nous punts de càrrega dobles per a vehicles que s’ubicaran als pàrquings nord i sud, respectivament.

Les tasques de manteniment de molls i passarel·les, així com la revisió i el correcte ajust dels seus sistemes d’amarratge són claus per tal de garantir un accés segur i confortable a les embarcacions.
A més del repàs dels amarradors, cadenes i grillets, les actuacions inclouen la reparació dels punts de rovell, fustes protectores, norais i gomes protectores dels pantalans.

Al pantalà A, l’acció contempla també la substitució de les fustes i la renovació de les torretes d’aigua i electricitat. Aquestes també seran renovades al moll d’espera.

2022-Club Nautic lEscala-Port-instalacions

Quines notícies vols veure:

15.9º C

Vent: 244 WSW 5.5Kts, 7.1 Max

image description